Win - Win » Sự kiện đã diễn ra » HỘI CHỢ MỖI XÃ PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM THÁI NGUYÊN 2017

HỘI CHỢ MỖI XÃ PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM THÁI NGUYÊN 2017

1.04k

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM 2017

Từ ngày: 30/08 đến 06/09/2017
Tại: QUẢNG TRƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP – TP THÁI NGUYÊN

Bình luận

Đơn vị chủ trì và chỉ đạo

Bảo trợ thông tin

Đơn vị tổ chức

Đơn vị tài trợ

Danh sách khách hàng

Chat Facebook
Gọi điện ngay