Win - Win » Sự kiện đã diễn ra » HỘI CHỢ MỖI XÃ PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM THÁI NGUYÊN 2017

HỘI CHỢ MỖI XÃ PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM THÁI NGUYÊN 2017

5

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM 2017

Từ ngày: 30/08 đến 06/09/2017
Tại: QUẢNG TRƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP – TP THÁI NGUYÊN

Đơn vị chủ trì và chỉ đạo

Bảo trợ thông tin

Đơn vị tổ chức

Đơn vị tài trợ

Danh sách khách hàng

Chat Facebook
Gọi điện ngay