Win - Win » Sự kiện đã diễn ra » HỘI CHỢ HÀNG HÓA NGƯỜI TIÊU DÙNG ƯA THÍCH LẦN THỨ 18

HỘI CHỢ HÀNG HÓA NGƯỜI TIÊU DÙNG ƯA THÍCH LẦN THỨ 18

8

HỘI CHỢ HÀNG HÓA NGƯỜI TIÊU DÙNG ƯA THÍCH LẦN THỨ 18

Từ ngày: 27/ 12/ 2017 đến hết ngày 02/ 01/ 2018
Tại: Cung Thể thao Quần Ngựa – Đường Liễu Giai – Quận Ba Đình – Hà Nội

Đơn vị chủ trì và chỉ đạo

Bảo trợ thông tin

Đơn vị tổ chức

Đơn vị tài trợ

Danh sách khách hàng

Chat Facebook
Gọi điện ngay